top of page

Magnum Opus Ministries Nederland

Do you want to stay up to date with our events, product releases, and activities? Then please  subscribe using the button below. You can unsubscribe any time you want to. Thank you.

Magnum Opus staat voor Het Grote Werk van Liefde - het besef dat de onveranderlijke staat van Liefde onze enige Werkelijkheid is. Deze staat van Liefde is onze natuurlijke staat, die we niet hoeven te verwerven en die altijd is geweest. Wij zijn en blijven zoals God ons geschapen heeft.

Elk moment kiezen wij voor gedachten die ons herinneren aan deze staat of die het gewaarzijn ervan blokkeren. Gedachten van Eenheid en Liefde leiden tot Eenheid en Liefde; gedachten van afscheiding en angst leiden tot afscheiding en angst. Daarmee erkennen wij dat alle heling in de denkgeest plaatsvindt. Het is ons doel om dit met iedereen te delen.

Onze activiteiten zijn erop gericht de herinnering aan deze onveranderlijke staat van Liefde in ons wakker te maken. Om uit de droom van afscheiding en illusie (ego) te ontwaken, dienen we onze denkgeest te trainen om uitsluitend naar gedachten van Liefde en Eenheid (Heilige Geest) te luisteren.

Wij erkennen dat we door de leiding van de Heilige Geest te aanvaarden het Grote Werk van Liefde kunnen volbrengen.

Instantaneous Healing Temple

Een onderdeel van onze missie is de realisatie van een Instantaneous Healing Temple, een plaats in tijd en ruimte waar genezing van geest en lichaam direct plaatsvindt.

Onmiddellijke genezing kan plaatsvinden als we de keuze maken voor Gods Liefde in elk moment. Hierdoor neemt de frequentie of intensiteit van Licht dusdanig toe dat pijn en lijden in welke vorm ook onmogelijk worden.

Wij zijn ongelooflijk dankbaar dat dit project zich door Gods genade heeft kunnen ontwikkelen tot wat het nu is.

Maakt dit iets wakker in jou? Misschien is dit het moment om gehoor te geven aan de roep of de fluistering in je hart en je met deze visie te verbinden.

bottom of page