top of page

Er is geen wereldRananda onderwijst les 132 van Een cursus in wonderen tijdens de 3-weekse Herinneringsbijeenkomst Lift Me into Your Presence in Orvelte, 2009


Rananda: De les voor vandaag is: Ik bevrijd de wereld van al wat ik haar heb toegedacht.


Waar ik naar wil kijken is dat de Werkelijkheid, net als de wet van oorzaak en gevolg, wetmatig is. En ik kan je zeggen dat als de Werkelijkheid een oorzaak is, ze alleen de oorzaak kan zijn van meer Werkelijkheid. Ze kan niet de oorzaak zijn van een illusie. De Werkelijkheid kan niet een illusie veroorzaken en een illusie kan niet de Werkelijkheid veroorzaken. Maar, elke oorzaak is precies als haar gevolg! Dus als een illusie een oorzaak is, zou ze alleen maar een illusie kunnen veroorzaken. En, als een illusie een gevolg is, kan ze alleen zijn veroorzaakt door een illusie.


Maar als ze een illusie is, kan ze niet een oorzaak zijn. Ze moet werkelijk zijn om een oorzaak te kunnen zijn. Ze kan niet niets zijn. Ze is precies wat een illusie is. Ze is niet de Werkelijkheid. Ze is een illusie! Ze is niets!


Toehoorder: Niets kan alleen niets veroorzaken!


Rananda: En het kan niet een oorzaak zijn! Dit is ontzettend belangrijk! Zie dit niet over het hoofd! Ik zeg de wereld niet wat ze is! Ik bevrijd haar van alles wat ik haar heb toegedacht! Ik vind er niets meer van! Ik vertel haar niet wat ze is. Ik bevrijd haar van alles wat ik haar heb toegedacht! Wat een verklaring! Is dat mogelijk? Kun jij dat? Weet je wat? Dan moet het gebeuren!


“Het is geen trots die jou zegt dat jij de wereld die je ziet, gemaakt hebt, en dat ze verandert als jij je denken verandert. Maar het is trots die beweert dat je in een wereld gekomen bent die volledig los van jou staat, ontoegankelijk voor wat jij denkt en volkomen afgezonderd van wat jij toevallig denkt dat ze is.”


Dat is trots. Dat is arrogantie. Er is geen wereld! Wat!?


“Er is geen wereld! Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen.”


Hoor je dat? De kerngedachte die Een cursus in wonderen je wil onderwijzen is dat er geen wereld is! Oké, nu komen we uit de kast! We verbergen de fundamentele leer van Een cursus in wonderen niet langer. Hij onderwijst je: Er is geen wereld! Je weet wel dat je volkomen absurd bent wanneer je dat zegt, nietwaar? Je hebt geen betekenis meer in deze wereld. Want er is geen wereld! Deze wereld zal je niet accepteren als je deze boodschap brengt. Hier heb je het! Bladzijde 242, les 132 van Een cursus in wonderen.


“Er is geen wereld! Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen. Niet ieder is bereid dit te aanvaarden en ieder moet zo ver gaan als hij zich kan laten leiden langs de weg die hem naar de waarheid voert. Hij zal terugkeren en weer verder gaan, of misschien een tijdje ervoor terugwijken en terugkeren eens weer.”


Want dat is het wat er tijdens mijn ontwaken probeerde te gebeuren. Er was een poging om te bewijzen dat ik dood kon gaan, terwijl er tegelijkertijd – dit is wat we het grensgebied noemen – tegelijkertijd was er het idee: “Dit is onmogelijk! Er bestaat niet zoiets als de dood!” “Jawel, kijk maar!” “`Nee. Je kunt de fysieke wereld niet als bewijs aanvoeren.” “O jawel, kijk maar!”


Beide ideeën, die van het ego en die van de Heilige Geest, bevinden zich in jouw denkgeest. Jij houdt ze gescheiden van elkaar. Jij noemt het gezond verstand en veilig. Jij houdt die dingen van elkaar gescheiden! Maar wanneer je geïnteresseerd bent in Ontwaken, worden ze bij elkaar gebracht! Opdat je uiteindelijk kunt zien hoe het zit! Ze bevinden zich daar beide, naast elkaar! Eindelijk is een alternatief voor de dood mogelijk voor jou! Omdat op dat moment het Leven werkelijk is, zoals de dood probeert werkelijk te zijn. Ze zijn daar samen. Jij houdt ze van elkaar gescheiden: aan de ene kant heb je Leven en aan de andere kant is is geen Leven. Dit is de dood. Maar wanneer je ze samenbrengt moet er iets gebeuren. Slechts een van beide kan overleven! Slechts een van beide is Leven. Slechts een van beide zal deel uitmaken van wat werkelijk is: Werkelijkheid! En daar moet de illusie wegvallen, tenzij je je daartoe meer aangetrokken voelt dan tot het Licht. En iedere keer wanneer je dood bent gegaan, voelde jij je meer aangetrokken tot de dood dan tot het Leven! Iedere keer!


Het zit me dwars dat mensen naar mij komen luisteren, dit horen, helemaal enthousiast raken en dan doorgaan met proberen in de wereld dood te gaan en doorgaan met proberen dingen in de wereld te vinden waar ze gelukkig van worden. Dat ik ze alleen maar voor even gelukkig heb gemaakt, zodat ze weer de wereld in kunnen gaan en het blijven proberen. Maar dat is niet wat ik doe! Ik onderwijs dat je de wereld opgeeft! Dat je je poging opgeeft om er iets van waarde te vinden, en haar te gebruiken als een plek – simpel en alleen en uitsluitend – waar jij ontwaakt. Wees dankbaar en blij. De wereld is een plek waar jij ontwaakt! Gebruik haar op die manier, in plaats van te proberen er een idee van gemis op te vullen.


Je moet van gedachten veranderen over deze wereld! Er is een minimaal verschil tussen de omstandigheden accepteren en op dat moment weten wat er voor nodig is opdat die omstandigheden verdwijnen. Het is een minimaal verschil omdat je voldoende verstoord moet zijn om de verandering te blijven willen; maar je kunt niet zodanig verstoord zijn dat je de illusie werkelijk maakt en de Wil dus niet accepteert.


Begrijp je wat ik zeg? Je moet voldoende verstoord zijn om verandering te willen! Maar je kunt niet voldoende verstoord zijn om haar werkelijk te maken in je denkgeest. Dat is het lastige eraan, want waar is dat minimale verschil? Welnu, er is maar één goed geïnformeerd instrument dat dit minimale onderscheid kent. Dat instrument noemen we de Heilige Geest. Om die reden is de basis en de grondslag van wat ik jullie onderwijs: de noodzaak voor een levende relatie met de Heilige Geest. Want, zonder dat heb je niet de Ene Die het allemaal overziet.


Je hebt je wijsheid, en dat is best wel fijn. En je hebt vrienden die ook een beetje wijsheid hebben en dat is ook best wel fijn. En dan heb je een Meester die meer ervaring heeft dan jij en dat is behulpzaam, nietwaar? Maar … je hebt de rechtstreekse communicatie met Degene die alles weet in jou! En, wanneer je dat contact hebt en het is een levend contact, dan heb je alles wat je nodig hebt, want dat is de Stem voor God en God is alles wat je nodig hebt.


Dus, we vervullen allemaal onze rol. We vervullen de rol als broeder. We vervullen de rol als Meester. We vervullen de rol van de Heilige Geest. We vervullen de rol van de ontwaakte Jezus Christus Denkgeest. Het zijn allemaal rollen die worden gespeeld. Niet één is meer waard dan de ander. Het is eigenlijk compleet. Het is één geheel. Het is een compleet plaatje!


Hallo? Mensen van deze wereld, jullie zijn niet minder dan de Zoon van God! Jullie vergissen je en jullie blijven de wereld gevangen houden in de ketenen van jullie overtuigingen!


Ik wil dat je je begint af te vragen wie je bent. Want je vergist je over je zelfidentiteit. Jullie zijn niet minder dan de Zoon van God! Sorry. Je kunt die rol spelen, je kunt die spelletjes spelen, maar je kunt mij niet voor de gek houden. Je kunt proberen jezelf voor de gek te houden. Je kunt proberen je buurman voor de gek te houden. Je kunt proberen je man, je vrouw en je kinderen, je leraren en je collega’s voor de gek te houden. Je kunt proberen iedereen in deze wereld die je maar wilt voor de gek te houden, maar het zal je nooit lukken mij voor de gek te houden!


Het is te laat. Ik weet Wie Jij bent! Het is aan mij getoond. En niet alleen dat. Nadat het aan mij was getoond, kreeg ik de taak om terug te keren en er jullie over te vertellen! En dat niet alleen, maar ook om jullie naar je eigen Ontwaken te leiden, zodat je niet langer hoeft te lijden onder de noodzaak om een beeld op te houden en de wereld te projecteren. In plaats daarvan kun je Thuis komen! Stop met de spelletjes en kom Thuis! Het spel is over. Derde acte, jij verdwijnt! Ik ben hier om het begin van de derde acte voor jou aan te kondigen!


Is de tijd voor jouw Opstanding aangebroken?Comments


bottom of page