top of page

De Gouden Christusenergie
Liefde en Licht

De Gouden Energie. Laat Haar los gaan! Weet je wat ik daarmee bedoel? Laat deze Energie je verteren, Zichzelf aan jou openbaren als Wie Jij bent. Laat Haar … zoals Jezus tegen me zei … laat Haar tevoorschijn komen vanuit elke cel, zodat je lichaam die transformatie naar het Licht kan maken. Het is een idee. Ik zeg je dat het een idee is. De cellen kunnen naar het Licht gaan in plaats van naar de dichtheid die je met gedachten bij elkaar houdt. En vanaf die plek van Licht is het gemakkelijk voor God om God te openbaren. Omdat je niet langer probeert een zelf afgescheiden te houden. Je kunt het zo dicht mogelijk bij de Geest laten komen, die de uitdrukking is van dit Gouden Licht, en daarvandaan is de openbaring heel gemakkelijk. Oké?


Blijf loslaten en het Licht zal het werk doen

Dit is waar het allemaal om te doen is. Liefde en Licht. Oké? Dit is waar het ons allemaal om te doen is. Liefde en Licht. En het verschijnt op wat voor manier het ook verschijnt. Probeer jezelf of het Licht niet om de ervaring te veroordelen. Het Licht doet het werk en dat houdt in dat het alle energieën oplost die je hebt gebruikt om jezelf in te kapselen.


Meer Liefde, Meer Licht, meer Liefde

En wat dat doet is dat het meer ruimte in je Denkgeest overlaat voor Licht. En hoe meer Licht je in je Denkgeest krijgt, hoe meer Liefde zich daar voordoet. Want je bent vol Liefde voor het Licht. En wanneer je vol Liefde bent voor het Licht, zal er meer Licht zijn en wanneer er meer Licht is, zal er meer Liefde zijn. En voor je het weet zul je merken dat je bereid bent te onderkennen dat Jij Liefde bent; dat Jij Licht bent! En dan zul je de Liefde en het Licht laten … zijn. Ze zullen gewoon zijn. En Ze zullen alles gebruiken om uitdrukking te geven aan die Liefde en dat Licht.


Verdwijning van het universum

En in die uitdrukking ligt de verdwijning van het universum. Omdat jij er niet iets anders dan een illusie van probeert te maken. Je bent ermee opgehouden om het werkelijk te maken. Je bent ermee opgehouden te proberen daar het Licht te vinden. Je bent ermee opgehouden te proberen daar Liefde te vinden.


Liefde zijn, Licht zijn

En je hebt onderkend dat door Liefde en Licht te zijn, die Zich in jou bevinden, gewoon uitdrukking geven aan Zichzelf. Ze ontbreken niet, zijn niet op zoek naar Zichzelf. Ze zijn gewoon. Ze zijn zachtmoedig wat Jij bent. En onderkennen voor eeuwig dat dat genoeg is. Het is genoeg om Jou te zijn. Het is genoeg om Liefde te zijn. Het is genoeg om Licht te zijn. Er ontbreekt niets. Er hoeft niets te worden volbracht. Ben gewoon zoals Jij geschapen bent. Werk niet meer aan een zelf. Probeer niet meer je broeders te veranderen, of ideeën die in verband staan met de illusie. Het enige wat rest is dat je bent Wat Jij bent.


Het Geluk waarnaar je op zoek bent wacht op jou

En wanneer iets iets van jou vraagt, is het afkomstig van die staat van Zijn van Liefde en van Licht. En je bent daarin zo vol vertrouwen dat het niet eens in je opkomt om op iets anders te vertrouwen dan je eigen Zijn, in de wetenschap dat er niets meer is, nergens, dan de Liefde en het Licht die jij herkent als Jezelf. Daar wacht het geluk waarnaar je op zoek bent op jou. Volmaakt en zuiver en voor jou bewaard. Geduldig, zo lang jij ligt te snurken. En dat noem je tijd. Maar het wordt voor Jou bewaard. Door een liefdevolle Werkelijkheid. Een liefdevolle Schepper. Hoe je het ook noemen wilt. Oké?

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page