" Beautiful Jesus"


Dit is een van de vele liedjes die Jonathan en Melissa Helser gemaakt hebben. Ze zijn zeer gepassioneerd in hun relatie met Jezus en hun muziek getuigt daarvan.