ANBI

20210630 standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-ib1161z2fol-1.jpg
20210630 standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-ib1161z2fol-3.jpg
20210630 standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-ib1161z2fol-2.jpg
20210630 standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-ib1161z2fol-4.jpg

Financiële verantwoording 2020:

Wij publiceren de volgende documenten ter inzage:

Staat van baten en lasten over 2020.png
Toelichting op de jaarrekening 2020 pag 15.png
Toelichting op staat van baten en lasten 2020 pag 21.png
Toelichting op de jaarrekening 2020 pag 14.png
Toelichting op de jaarrekening 2020 pag 16.png
Toelichting op staat van baten en lasten 2020 pag 22.png
Toelichting op staat baten en lasten 2020 pag 23.png