How Your Brother is HealedRananda onderwijst uit het boekje Pain is a Wrong Perspective . Ziekte is boosheid die in het lichaam wordt uitgespeeld. Wanneer ik mijn broeder niet als afgescheiden zie, is hij genezen. Wanneer mijn denkgeest is genezen, is mijn broeder ook genezen.