top of page

How Your Brother is HealedRananda onderwijst uit het boekje Pain is a Wrong Perspective . Ziekte is boosheid die in het lichaam wordt uitgespeeld. Wanneer ik mijn broeder niet als afgescheiden zie, is hij genezen. Wanneer mijn denkgeest is genezen, is mijn broeder ook genezen.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page