top of page

Gouden Christusenergie ervaringen

Updated: Feb 19, 2019
In ECIW wordt op verschillende plaatsen gesproken over de Grote Stralen. Daar bestaan er twaalf van. Rananda gebruikt er hoofdzakelijk twee van op het pad van Liefde vanwege hun transformatieve vermogen. Namelijk het Violette licht en de Gouden Christusenergie.


De Christusenergie, ook wel het Gouden Licht genoemd, is een energie die ieder op zijn eigen, hoogst persoonlijke manier ervaart. Als je ermee gaat werken zal er altijd iets gebeuren, ook al merk je dat niet direct. Het is de energie van Liefde die altijd en overal aanwezig is en beschikbaar voor iedereen. Deze energie is de meest nabije reflectie van de Perfectie, en heeft daarom een enorm vermogen om te helen.


Rananda maakt zijn studenten vertrouwd met het werken met deze energie. Je kunt haar ervaren als een golf van Liefde die over en door je heen spoelt; alsof je erin ondergaat en in oplost. Overgave is cruciaal hierbij. Je hoeft alleen maar je wil te richten op het ervaren van Eenheid en Liefde. De deur wordt dan voor je open gezet om je te herinneren Wat Jij werkelijk bent, namelijk de Liefde Zelf.


Persoonlijk vind ik het geweldig om "in het Licht" te zitten. Ik adem het in via mijn kruin naar mijn borst die als één groot hart aanvoelt, vol met Licht. Van daaruit laat ik het naar buiten stromen. Of naar mijn handen waarmee ik het kan doorgeven aan anderen.


Ik voel me ronduit gelukkig en hoef geen moment aan mijn dagelijkse zorgen te denken. Het is alsof ik word opgetild in het Licht. Alsof ik erdoor word gekoesterd.

In de nabijheid van Rananda ervaar ik alsof mijn ego wordt overweldigd door het Licht. Het wordt gewoon uitgeschakeld. Het is het mooiste wat er is!


Maarten


*****************************************************************************************************

You Are Everything To Me

9- daagse Herinneringsbijeenkomst met Rananda januari 2019


Innerlijk voelde ik een sterke aantrekking om een Herinneringsbijeenkomst mee te maken na het zien/ horen van een interview dat Patrick Kicken had met Rananda enkele jaren geleden. Ik wist dat hij de Waarheid sprak, en dit alleen al is een joy voor het hart.


Vanaf de aanvang van de retraite ervoer mijn hart heel VEEL Liefde, raakte ieder woord mij diep, en werd steeds weer de innerlijke subtiele “ontwijking” van de diepe waarheid door het ego waargenomen, die Rananda uitsprak. Steeds was er een “niet goed genoeg zijn voor God” in mij te zien, en een twijfel dat ik niet NU al perfect ben in wie ik werkelijk Ben. Maar heel die constructie van ontkennen behoort niet tot de werkelijkheid, en houdt de mens in ontkenning als dit niet eerst heel goed gezien is. De woorden door Rananda waren een frontale aanval op deze ego ontkenning, en werkte als een moker.


Iedere dag was de heilzaamheid van het Gouden Licht merkbaar. De lengte van de retraite leek ook echt nodig, want pas op de laatste dag... voelde ik geen weerstand meer.


Ieder mens loopt tegen ontkenning aan. Dus een ontmoeting met zoveel Licht als in de Goudsberg aanwezig, is levensveranderend. Aangezien de geringste ontkenning lijden voortbrengt, is het Licht dus de enige Ware Medicijn.

Neem het omdat het ervoor is!, en de woorden in geschriften zullen helder worden. Laaf uw hart aan het Licht -laat U raken- het is een keuze tussen lijden en Leven.


Bart

*******************************************************************************************************


Mij openstellen en verbinden met het Licht geeft mij altijd een vredig gevoel.


Patricia


*********************************************************************************************************


De Gouden Christus Energie heb ik ervaren als een Lichtenergie die me dieper in mezelf brengt en dichter bij de realisatie dat er geen afgescheidenheid is. Het Licht lost alles op, brengt me dieper in mijn hart tot er een bewustzijn van Eenheid ontstaat.


Nathalie


*********************************************************************************************************


Wij brengen veel tijd door in de Gouden Christusenergie. Deze sessies hebben verschillende vormen. Soms wisselen we de Energie uit door handoplegging, soms

zitten we gewoon bij elkaar en ademen bewust het Gouden Licht in. Ongeacht de vorm, het effect is altijd heel erg voelbaar.


Wanneer ik mijn handen op het hoofd van een broeder leg, ervaar ik vaak hoe handen en hoofd verdwijnen, gewoon in Licht en Energie oplossen. Dat is enorm behulpzaam om voorbij ons lichaam en onze persoonlijkheid te kijken naar wie wij – en ieder ander trouwens – werkelijk zijn. Wanneer ik gewoon aanwezig ben, bewust van mijn adem, bewust van het Licht, besef ik vaak na een poosje dat ik contact kwijt was met tijd en ruimte.


Deze ervaringen lijken te worden geregistreerd door het lichaam, de zintuigen. Daaraan voorbij valt me een fundamentele verandering op in mijn zijn. Het wordt steeds vanzelfsprekender om dit Licht te vertrouwen dan de wereld waarin ik mezelf waarneem. De wereld wordt steeds minder concreet. Waarheid, Licht en Liefde vormen steeds meer de basis van mijn ervaring. Wat een prachtig geschenk en zo behulpzaam om de wereld achter me te laten en te accepteren waar ik Thuis ben.


Chandra

댓글


bottom of page